Výsledky MKL

  JARNÁ ČASŤ
  14. kolo
  Exoty - Zajačikovia   903:964
  Búlik 268, Magdolenová Tonka 246, Magdolen 223, Kolárik 166  -  Kičinková J. 250, Rozvadský 257, Fürsten M. 239, Haraga 218
  Rýchle šípy - Zvieratká   942:999
  Tiburák 245, Kováčik 242, Weismann 230, Matejka 225  -  Valigura V. 248, Breuer 257, Krajčík I. 250, Chrenko I. 244
  Pro five - Tiváci   925:1046
  Moravčík 271, Oslanec 247, Horňák 216, Gálik 191  -  Samák 285, Porubský 279, Hnilica R. 248, Hnilica J. 234
  Nová mládež - Aquabely   949:983
  Truska T. 264, Krajčík P. 239, Koreňová 222, Babinecová 224  -  Blaho 255, Habšuda L. 217, Habšuda A. 243, Horečný 268
  Lot - Ex-trém-isti   920:1011
  Maradíková 235, Švancár 235, Šebo 225  -  Kellner 265, Mikuš Š. 256, Mikuš M. 240, Stašík 250
  Coyotky - Agri   933:955
  Magdolenová Terezka 263, Goreková 271, Kačenová 221, Kosíková 178  -  Prno 264, Zavadský 239, Štefánik 224, Pienčák 228
  15. kolo
  Aquabely - Firestorm   1053:996
  Holba 263, Habšuda L. 283, Habšuda A. 248, Horečný 259  -  Fürsten V. 252, Dzúrik 267, Štefánek 257, Drha 220
  Zvieratká - Lot   924:923
  Valigura V. 252, Krajčík I. 273, Chrenko I. 203, Mišovec 196  -  Nádaský 241, Hladký 212, Švancár 240, Šebo 230
  Tiváci - Coyotky   976:932
  Porubský 292, Samák 248, Hnilica J.  190, Valíček 246  -  Bošnák 301, Goreková 256, Kačenová 200, Kosíková 175
  Zajačikovia - Nová mládež   972:930
  Kičinková J. 248, Rozvadský 235, Kičinková E. 258, Haraga 231  -  Truska T. 286, Balúchová 202, Koreňová 228, Babinecová 214
  Agri - Exoty   965:916
  Prno 253, Pienčák 266, Zavadský 220, Štefánik 226  -  Magdolenová Tonka 248, Búliková 246, Krajčo 235, Kolárik 187
  Ex-trém-isti - Pro five   987:925
  Valigura P. 277, Stašík 252, Mikuš M. 234, Mikuš Š, 224  -  Moravčík 229, Oslanec 240, Horňák 263, Gálik 193
  16. kolo
  Firestorm - Zajačikovia   941:943
  Fürsten V. 227, Zubáková 250, Štefánek 242, Drha 222  -  Rozvadský 248, Kičinková E. 245, Fürsten M. 238, Haraga 212
  Lot - Rýchle šípy   988:991
  Nádaský 286, Maradíková 248, Šebo 228, Maradík 226  -  Tiburák 268, Kováčik 266, Weismann 241, Vargová 216
  Pro five - Zvieratká   925:954
  Oslane 265, Moravčík 224, Horňák 218  -  Krajčík I. 276, Breuer 235, Chrenko I. 220, Mišovec 223
  Exoty - Tiváci   876:937
  Búlik 275, Magdolen 228, Krajčo 207, Kolárik 166  -  Porubský 259, Hnilica R. 236, Hnilica J. 216, Valíček 226
  Coyotky - Ex-trém-isti   923:915
  Magdolenová Terezka 256, Goreková 242, Kačenová 224, Kosíková 201  -  Valigura P. 271, Mikuš Š. 220, Mikuš M. 212
  Nová mládež - Agri   829:964
  Krajčík P. 251, Balúchová 182, Hupčíková 229, Chvojková 167  -  Prno 258, Zavadský 240, Pienčák 228, Štefánik 238
  17. kolo
  Agri - Firestorm   993:992
  Prno 260, Bošnáková 273, Zavadský 241, Šefánik 219  -  Fürsten V. 264, Dzúrik 249, Štefánek 233, Drha 246
  Zajačikovia - Aquabely   961:1100
  Kočinková J. 264, Rozvadský 237, Fürsten M. 229, Harga 231  -  Barták 265, Habšuda L. 276, Habšuda A. 295, Horečný 264
  Rýchle šípy - Pro five   946:904
  Kováčik 250, Weismann 224, Matejka 253, Vargová 219  -  Oslanec 269, Moravčík 239, Horňák 265, Gálik 131
  Tiváci - Nová mládež   965:899
  Guštara 284, Hnilica R. 255, Hnilica J. 213, Valíček 213  -  Krajčík P. 239, Koreňová 221, Balúchová 218, Hupčíková 221
  Ex-trém-isti - Exoty   1005:854
  Valigura P. 298, Stašík 258, Mikuš Š. 235, Mikuš M. 214  -  Búlik 251, Varsányi 218, Krajčo 201, Kolárik 184
  Zvieratká - Coyotky   992:921
  Valigura V. 276, Krajčík I. 271, Chrenko I. 218, Mišovec 227  -  Magdolenová Terezka 253, Goreková 244, Kačenová 232, Kosíková 192
  Doplnkové kolo
  Firestorm - Lot   932:882
  Fürsten V. 227, Dzúrik 232, Zubáková 244, Drha 229  -  Maradíková 232, Švancár 227, Šebo 213, Maradík 210
  Aquabely - Rýchle šípy   1032:928
  Barták 263, Habšuda L. 273, Habšuda A. 250, Horečný 246  -  Tiburák 249, Kováčik 257, Matejka 208, Vargová 214
JESENNÁ ČASŤ
1. kolo
Zajačikovia - Exoty   837:962
Rozvadský 205, Kičinková E. 248, Fürsten M. 205, Haraga 179 - Búlik 283, Varsányi 270, Krajčo 210, Kolárik 199
Zvieratká - Rýchle šípy   999:972
Valigura V. 289, Krajčík I. 251, Breuer 241, Chrenko I. 218 - Kováčik 262, Tiburák 252, Matejka 214, Vargová 244
Tiváci - Pro five   969:930
Hnilica R. 271, Porubský 256, Hnilica J. 226, Valíček 216 - Moravčík 262, Oslanec 242, Horňák 242, Gálik 194
Aquabely - Nová mládež   953:863
Habšuda L. 232,  Habšuda A. 254, Barták 243, Horečný 224 - Truska T. 272, Krajčík P. 209, Balúchová 200, Babinecová 182
Ex-trém-isti - Lot   991:888
Valigura P. 277, Kellner 251, Stašík 241, Mikuš Š. 222 - Maradíková 245, Maradík 231, Švancár 206
Agri - Coyotky   980:845
Prno 268, Zavadský 230, Štefánik 230, Pienčák 252 - Magdolenová Terezka 263, Goreková 230, Kosíková 176
2. kolo
Firestorm - Aquabely   939:1062
Fürsten V. 255, Dzúrik 228, Zubáková 251, Štefánek 205 - Blaho 274, Habšuda L. 273, Habšuda A. 252, Horečný 263
Lot - Zvieratká   927:928
Maradíková 236, Nádaský ml. 240, Maradík 230, Švancár 221 - Valigura V. 260, Kajčík I. 223, Breuer 250, Mišovec 195
Coyotky - Tiváci   861:926
Magdolenová Terezka 262, Goreková 237, Čipka 194, Kosíková 168 - Hnilica R. 232, Porubský 267, Hnilica J. 209, Valíček 218
Nová mládež - Zajačikovia   832:902
Truska T. 280, Krajčík P. 213, Koreňová 180, Hupčíková 159 - Rozvadský 250, Kičinková E. 240, Fürsten M. 217, Haraga 195
Exoty - Agri   898:977
Varsányi 261, Búliková 240, Krajčo 201, Kolárik 196 - Prno 270, Zavadský 240, Štefánik 235, Pienčák 232
Pro five - Ex-trém-isti   978:1015
Moravčík 257, Oslanec 272, Soldán 227, Horňák 222 - Kellner 277, Stašík 256, Mikuš M. 240, Mikuš Š. 242
3. kolo 
Zajačikovia - Firestorm   957:1003
Rozvadský 266, Kičinková 273, Fürsten M. 225, Haraga 193 - Fürsten V. 286, Dzúrik 255, Zubáková 226, Drha 236
Rýchle šípy - Lot   967:908
Kováčik 249, Tiburák 245, Weismann 236, Vargová 237 - Maradíková 219, Nádaský ml. 221, Hladký 259, Švancár 209
Zvieratká - Pro five   859:839
Krajčík I. 234, Breuer 214, Mišovec 217, Chrenko I. 194 - Moravčík 252, Oslanec 224, Horňák 217, Gálik 146
Agri - Nová mládež   963:824
Prno 252, Zavadský 260, Štefánik 231, Pienčák 220 - Truska T. 240, Krajčík P. 212, Babinecová 189, Chvojková 183
Tiváci - Exoty   930:908
Porubský 255, Samák 261, Hnilica J. 219, Valíček 195 - Búlik 277, Varsányi 235, Krajčo 216, Kolárik 180
Ex-trém-isti - Coyotky   1052:879
Valigura P. 276, Stašík 241, Mikuš M. 266, Mikuš Š. 269 - Magdolenová Terezka 247, Goreková 239, Kačenová 203, Kosíková 190
4. kolo
Firestorm - Agri   1010:1014
Fürsten V. 245, Dzúrik 286, Zubáková 232, Štefánek 247 - Prno 252, Zavadský 252, Štefánik 249, Pienčák 261
Aquabely - Zajačikovia   973:1037
Blaho 254, Habšuda L. 239, Habšuda A. 256, Horečný 224 - Truska J. 331, Rozvadský 257, Kičinková E. 244, Fürsten M. 205
Pro five - Rýchle šípy   910:1001
Moravčík 211, Oslanec 226, Soldán 233, Horňák 240 - Kováčik 267, Weismann 253, Matejka 255, Vargová 226
Nová mládež - Tiváci   833:1011
Krajčík P. 233, Balúchová 211, Babinecová 195, Hupčíková 194 - Hnilica R. 270, Porubský 276, Samák 238, Hnilica J. 227
Exoty - Ex-trém-isti   963:984
Varsányi 251, Búliková 263, Krajčo 243, Kolárik 206 - Kellner 252, Stašík 252, Mikuš M. 244, Mikuš Š. 236
Coyotky - Zvieratká   898:920
Bošnák 247, Goreková 221, Kačenková 247, Kosíková 183 - Valigura V. 274, Krajčík I. 237, Mišovec 230, Chrenko I. 179
5. kolo
Tiváci - Firestorm   985:987
Hnilica R. 290, Porubský 264, Hnilica J. 227, Valíček 204 - Fürsten V. 241, Dzúrik 252, Zubáková 246, Štefánek 248
Rýchle šípy - Coyotky   1003:874
Varga 294, Weismann 232, Matejka 254, Vargová 223 - Bošnák 266, Kačenová 219, Hrnčár 196, Kosíková 193
Lot - Pro five   959:889
Maradíková 265, Hladký 238, Maradík 210, Švancár 246 - Oslanec 242, Soldán 255, Horňák 237, Gálik 155
Ex-trém-isti - Nová mládež   1068:875
Valigura P. 314, Kellner 231, Mikuš M. 263, Mikuš Š. 260 - Krajčík P. 225, Balúchová 212, Koreňová 221, Babinecová 217
Zvieratká - Exoty   980:957
Valigura V. 289, Krajčík I. 251, Breuer 230, Mišovec 210 - Búlik 268, Varsányi 257, Krajčo 231, Kolárik 201
Agri - Aquabely   991:1051
Prno 265, Bošnáková 248, Zavadský 253, Štefánik 225 - Blaho 265, Habšuda L. 271, Hašuda A. 263, Barták 252
6. kolo
Firestorm - Ex-trém-isti   963:1014
Fürsten V. 220, Dzúrik 232, Zubáková 265, Drha 246 - Valigura P. 281, Kellner 262, Mikuš M. 229, Mikuš Š. 242
Zajačikovia - Agri   985:883
Kičinková J. 270, Rozvadský 249, Kičinková E. 239, Fürsten M. 227 - Prno 249, Zavadský 218, Štefánik 226, Pienčák 190
Coyotky - Lot   908:942
Bošnák 284, Goreková 231, Hrnčár 206, Kosíková 187 - Maradíková 258, Nádaský ml. 253, Maradík 224, Švancár 207
Nová mládež - Zvieratká   837:901
Truska T. 251, Krajčík P. 193, Koreňová 213, Chvojková 180 - Valigura V. 256, Breuer 234, Mišovec 215, Chrenko I. 196
Exoty - Rýchle šípy   888:932
Varsányi 277, Búliková 245, Krajčo 193, Kolárik 173 - Kováčik 248, Tiburák 244, Weismann 233, Vargová 207
Aquabely - Tiváci   1039:994
Blaho 258, Habšuda L. 261, Habšuda A. 255, Horečný 265 - Hnilica R. 264, Porubský 259, Samák 267, Hnilica J. 204
7. kolo
Zvieratká - Firestorm   954:1025
Krajčík I. 259, Breuer 263, Mišovec 227, Chrenko I. 205 - Fürsten V. 261, Dzúrik 247, Zubáková 262, Drha 255
Tiváci - Zajačikovia   974:944
Hnilica R. 252, Porubský 249, Hnilica J. 233, Valíček 240 - Kičinková J. 248, Rozvadský 267, Kičinková E. 223, Haraga 206
Rýchle šípy - Nová mládež   932:767
Kováčik 247, Tiburák 226, Matejka 208, Vargová 251 - Balúchová 213, Koreňová 178, Babinecová 180, Chvojková 196
Lot - Exoty   875:873
Maradíková 243, Hladký 210, Maradík 221, Šebo 201 - Varsányi 265, Búliková 226, Krajčo 200, Kolárik 182
Ex-trém-isti - Aquabely   1036:1038
Valigura P. 267, Kellner 252, Stašík 260, Mikuš M. 257 - Blaho 271, Habšuda L. 264, Barták 246, Horečný 257
Pro five - Coyotky   880:892
Oslanec 249, Moravčík 237, Horňák 197 - Magdolenová Terezka 239, Goreková 238, Kačenová 211, Kosíková 204
8. kolo
Firestorm - Rýchle šípy   967:929
Drha 261, Dzúrik 230, Zubáková 235, Štefánek 241 - Kováčik 216, Tiburák 249, Weismann 224, Matejka 240
Agri - Tiváci   987:931
Prno 268, Zavadský 253, Štefánik 253, Pienčák 231 - Porubský 257, Hnilica R. 231, Hnilica J. 222, Valíček 221
Nová mládež - Lot   814:928
Krajčík P. 215, Koreňová 205, Babinecová 196, Hupčíková 198 - Nádaský ml. 263, Maradíková 217, Maradík 223, Šebo 225
Exoty - Pro five   956:887
Búlik 294, Varsányi 240, Krajčo 222, Kolárik 200 - Moravčík 228, Oslanec 238, Horňák 231, Gálik 190
Aquabely - Zvieratká   1030:966
Blaho 251, Habšuda L. 260, Habšuda A. 249, Horečný 270 - Valigura V. 253, Krajčík I. 244, Breuer 237, Chrenko I. 232
Zajačikovia - Ex-trém-isti  991:999
Truska J. 280, Kičinková J. 290, Kičinková E. 234, Haraga 181 - Valigura P. 275, Mikuš Š. 247, Mikuš M. 246, Stašík 231
9. kolo
Lot - Firestorm   901:1026
Maradíková 230, Hladký 223, Maradík 217, Šebo 231 - Fürsten V. 255, Drha 246, Zubáková 263, Štefánek 262
Zvieratká - Zajačikovia   947:890
Krajčík I. 252, Breuer 269, Mišovec 212, Chrenko I. 214 - Kičinková J. 269, Kičinková E. 258, Fürsten M. 194, Haraga 169
Ex-trém-isti - Agri   1067:975
Valigura P. 283, Kellner 264, Mikuš Š. 279, Stašík 241 - Prno 246, Bošnáková 258, Štefánik 236, Pienčák 235
Pro five - Nová mládež   921:918
Oslanec 261, Moravčík 254, Soldán 237, Gálik 169 - Truska T. 311, Krajčík P. 207, Balúchová 197, Chvojková 203
Coyotky - Exoty   888:868
Magdolenová Terezka 257, Goreková 227, Kačenová 231, Kosíková 173 - Varsányi 226, Búliková 252, Krajčo 204, Kolárik 186
Rýchle šípy - Aquabely   1008:1030
Kováčik 261, Tiburák 246, Weismann 268, Vargová 233 - Blaho 252, Habšuda L. 264, Barták 270, Horečný 244
10. kolo
Firestorm - Pro five   975:972
Fürsten V. 236, Dzúrik 261, Drha 239, Štefánek 239 - Moravčík 249, Oslanec 232, Soldán 247, Horňák 244
Zajačikovia - Rýchle šípy   931:980
Kičinková J. 275, Kičinková E. 237, Fürsten M. 222, Haraga 197 - Kováčik 243, Tiburák 260, Matejka 243, Vargová 234
Agri - Zvieratká   1006:968
Prno 247, Bošnáková 266, Štefánik 250, Pienčák 243 - Valigura V. 269, Krajčík I. 232, Breuer 238, Mišovec 229
Nová mládež - Coyotky   860:966
Truska T. 272, Balúchová 208, Koreňová 202, Babinecová 178 - Magdolenová Terezka 251, Goreková 256, Kačenová 242, Kosíková 217
Tiváci - Ex-trém-isti   965:950
Porubský 275, Hnilica R. 218, Samák 242, Hnilica J. 230 - Valigura P. 235, Kellner 248, Mikuš M. 227, Stašík 240
Aquabely - Lot   1036:886
Habšuda L. 288, Blaho 259, Habšuda A. 243, Horečný 246 - Maradíková 252, Maradík 218, Šebo 220, Švancár 196
11. kolo
Lot - Zajačikovia   857:1009
Maradíková 220, Maradík 204, Šebo 210, Švancár 223 - Truska J. 312, Kičinková J. 246, Fürsten M. 233, Haraga 218
Rýchle šípy - Agri   1012:956
Tiburák 275, Kováčik 244, Matejka 259, Vargová 234 - Prno 264, Zavadský 222, Štefánik 248, Pienčák 222
Exoty - Nová mládež   882:894
Búlik 266, Varsányi 233, Krajčo 216, Kolárik 167 - Truska T. 262, Balúchová 235. Koreňová 225, Chvojková 172
Zvieratká - Tiváci   981:1014
Valigura V. 267, Breuer 270, Mišovec 204, Chrenko I. 240 - Porubský 249, Samák 271, Hnilica R. 264, Hnilica J. 230
Pro five - Aquabely   842:1053
Moravčík 257, Horňák 179, Gálik 227 - Blaho 268, Habšuda L. 251, Barták 279, Horečný 255
Coyotky - Firestorm   900:985
Magdolenová Terezka 246, Goreková 272, Kačenová 211, Kosíková 171 - Dzúrik 262, Zubáková, 251, Drha 231, Štefánek 241
12. kolo
Firestorm - Exoty  982:906
Fürsten V. 270, Dzúrik 251, Zubáková 230, Drha 231 - Búlik 292, Varsányi 238, Kolárik 188
Zajačikovia - Pro Five  929:843
Kičinková J. 253, Kičinková E. 243, Fürsten M. 236, Haraga 197 - Moravčík 234, Oslanec 240, Soldán 211, Gálik 158
Tiváci - Rýchle šípy  999:915
Porubský 268, Samák 251, Hnilica R. 232, Hnilica J. 248 - Tiburák 251, Kováčik 222, Weismann 229, Vargová 213
Ex-trém-isti - Zvieratká  1001:930
Valigura P. 273, Mikuš Š. 248, Mikuš M. 253, Stašík 227 - Breuer 237, Krajčík I. 244, Mišovec 212, Chrenko I. 237
Agri - Lot  956:921
Prno 248, Bošnáková 237, Zavadský 236, Štefánik 235 - Maradíková 259, Maradík 212, Švancár 233, Šebo 217
Aquabely - Coyotky  1022:861
Barták 273, Blaho 243, Habšuda A. 263, Horečný 243 - Magdolenová Terezka 252, Goreková 235, Kačenová 207, Kosíková 167
13. kolo
Nová mládež - Firestorm   887:981
Krajčík P. 216, Balúchová 226, Koreňová 232, Hupčíková 213 - Fürsten V. 275, Dzúrik 223, Zubáková 266, Drha 217
Coyotky - Zajačikovia   901:951
Magdolenová Terezka 254, Goreková 257, Hrnčár 216, Kosíková 174 - Kičinková J. 246, Kičinková E. 229, Fürsten M. 262, Haraga 214
Rýchle šípy - Ex-trém-isti   956:948
Tiburák 225, Weismann 246, Matejka 241, Vargová 244 - Valigura P. 272, Kellner 244, Mikuš M. 232, Mikuš Š. 200
Lot - Tiváci   982:961
Hladký 291, Maradíková 231, Švancár 248, Šebo 212 - Porubský 229, Samák 278, Hnilica J. 226, Valíček 228
Pro five - Agri   914:976
Oslanec 246, Soldán 240, Horňák 238, Gálik 190 - Prno 246, Zavadský 220, Štefánik 242, Pienčák 268
Exoty - Aquabely   851:1048
Búlik 255, Magdolen 225, Krajčo 204, Kolárik 167 - Barták 272, Habšuda L. 250, Blaho 254, Habšuda A. 272