Prebory za rok 2017

  Muži  
Por.   Spolu Plné Dor. Chy  
1. Truska Jaroslav 596 367 229 0  
2. Greising Pavol 590 382 208 4  
3. Huba Marian 584 382 202 2  
4. Mydla Ján 571 376 195 5  
5. Búlik Jozef 571 378 193 5  
6. Varga Eduard 551 364 187 10  
7. Pavlík Peter 550 362 188 1  
8. Dzúrik Martin 548 352 196 4  jun.
9. Cích Branislav 539 365 174 5  
10. Jorík Pavel 533 361 172 5  
11. Truska Milan 531 377 154 6  
12. Truska Tomáš 528 363 165 6  jun.
13. Bariak Jozef 527 360 167 5  
14. Vavrinec Jozef ml. 526 336 190 4  
15. Kičinko Jakub 525 343 182 9  
16. Guštara Štefan 525 360 165 9  
17. Vojtáš Karol 524 364 160 7  
18. Stašík Marcel 523 357 166 11  
19. Kellner Peter 505 341 164 10  
20. Mikuš Mário 505 341 164 13  
21. Vlčák Juraj 505 342 163 10  
22. Mikuš Štefan 502 344 158 10  
23. Duďák Pavol 496 361 135 9  
24. Bebčák Ladislav 473 333 140 15  
25. Vavrinec Jozef st. 410 280 130 17  
........ ................................. ........... ......... .......... .......  
  Ženy  
Por.   Spolu Plné Dor. Chy  
1. Koreňová Simona 583 378 205 4  jun.
2. Hupčíková Gabriela 535 365 170 2  jun.
3. Búliková Erika 522 365 157 11  
4. Hupčíková Erika 519 341 178 8  žiač.
5. Bošnáková Janka 503 354 149 7  
6. Fürstenová Elena 502 340 162 9  
7. Mikušincová Veronika 481 351 130 13  dor.
8. Kičinková Eva 472 334 138 11  

 

Prebory 2016   Prebory 2015    Prebory 2014    Prebory 2013    Prebory 2012