Kontakty a orgány oddielu

Výkonný výbor

Predseda Branislav Cích 0903 042 666 brano.cich@gmail.com
Organizačný pracovník Jozef Búlik 0908 285 636 bulik.jozef@gmail.com
Hospodár Elena Fürstenová 0905 762 340 elena.furstenova@kolky.sk

Vedúci družstiev

A ......................... Jozef Búlik 0908 285 636 bulik.jozef@gmail.com
B Pavlík Peter 0907 851 401 p.pavlik@stonline.sk
KWH Juraj Vlčák 0911 952 360 juraj.vlcak@gmail.com
Ženy Janka Bošnáková 0904 598 950 janka.bosnakova@tnuni.sk
Dorast Jozef Búlik 0908 285 636 bulik.jozef@gmail.com
Extrémisti Mário Mikuš 0903 892 111 mmajdoo@azet.sk