Kolkáreň Bavlnárska (od r. 2018)

Muži  
Jednotlivci .
Dráha   Meno Oddiel Výkon Dátum .
1 30 Hz Meno Tím 0 Dátum .
2 30 Hz Meno Tím 0 Dátum .
1-2 60 Hz Meno Tím 0 Dátum .
3 30 Hz Meno Tím 0 Dátum .
4 30 Hz Meno Tím 0 Dátum .
3-4 60 Hz Meno Tím 0 Dátum .
1-4 120 Hz Meno Tím 0 Dátum .
Družstvá .
Dráha     Oddiel Výkon Dátum .
1-4 6x120 Hz   Tím 0 Dátum  
  ............. ....................... ..................... .............. .................  
Ženy  
Jednotlivci .
Dráha   Meno Oddiel Výkon Dátum .
1 30 Hz Meno Tím 0 Dátum .
2 30 Hz Meno Tím 0 Dátum .
1-2 60 Hz Meno Tím 0 Dátum .
3 30 Hz Meno Tím 0 Dátum .
4 30 Hz Meno Tím 0 Dátum .
3-4 60 Hz Meno Tím 0 Dátum .
1-4 120 Hz Meno Tím 0 Dátum .
Družstvá .
Dráha     Oddiel Výkon Dátum .
1-4 4x120 Hz   Tím 0 Dátum  
             
Dorast  
Jednotlivci chlapci .
Dráha   Meno Oddiel Výkon Dátum .
1-4 120 Hz Meno Tím 0 Dátum .
Jednotlivci dievčatá .
Dráha   Meno Oddiel Výkon Dátum .
1-4 120 Hz Meno Tím 0 Dátum .
Družstvá .
Dráha     Oddiel Výkon Dátum .
1-4 3x120 Hz   Tím 0 Dátum .